• მთავარი
  • ფინანსური ანგარიშგება IFRS საქართველოში

ფინანსური ანგარიშგება IFRS საქართველოში

IFRS – ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS) არის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა განიხილებოდეს გარკვეული ტიპის ტრანზაქციები და სხვა მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში.

IFRS შეიქმნა ბუღალტრული აღრიცხვის „საერთო ენისთვის“, რადგან ბიზნესის სტანდარტები და ბუღალტრული წარმოება შეიძლება განსხვავდებოდეს როგორც კომპანიებში ასევე ქვეყნებში.

IFRS-ის მიზანია ფინანსურ სამყაროში სტაბილურობისა და გამჭვირვალობის შენარჩუნება. ეს საშუალებას აძლევს ბიზნესს და ინდივიდუალურ ინვესტორებს მიიღონ ინფორმირებული ფინანსური გადაწყვეტილებები, რადგან მათ შეუძლიათ დაინახონ ზუსტად რა ხდება იმ კომპანიაში, რომელშიც სურთ ინვესტირება.

Financial Chain Corporation აქვს საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დიდი გამოცდილება. ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო პოლიტიკის ფუნქციონირების გადაცემა საშუალებას მისცემს კომპანიის ხელმძღვანელს ფოკუსირება მოახდინოს ბიზნესის კეთებაზე: მიაღწიოს დიდ წარმატებას კომპანიის მუშაობაში; ყურადღება მიაქციოს ბიზნეს პროცესებს.

FCHAIN ​​გთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტას IFRS ანგარიშგების მომზადებაში:

  • აუდიტი IFRS -ის მიხედვით;
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის აუცილებელი პროცედურებისა და სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება IFRS -ის შესაბამისად;
  • საჭირო და ამჟამად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას შორის შეუსაბამობების ანალიზი;
  • მიმდინარე ანგარიშგების ტრანსფორმაცია და კონსოლიდაცია IFRS -ში;
  • რჩევა და დახმარება IFRS -ზე გადასვლაში.

ჩვენი სერტიფიცირებული ექსპერტები ბიზნეს კონსულტაციის სფეროში ოპტიმიზაციას უკეთებენ სააღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას და კონკრეტული საგადასახადო სისტემისთვის აღრიცხვის პროცესს. Financial Chain Corporation აქვს საერთაშორისო სტატუსი ჩვენი ფილიალების ქსელის განვითარების წყალობით. საერთაშორისო პროექტებთან მუშაობის ჩვენი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს მივაწოდოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება IFRS-ზე გადასვლისას ნებისმიერ კომპანიას, მიუხედავად ეკონომიკის სექტორისა და საკუთრების ფორმისა.

FCHAIN-თან ერთად შეგიძლიათ მაქსიმალურად დაუთმოთ დრო თქვენს ბიზნესს და მიაღწიოთ სასურველ შედეგებს!

კონსულტაცია

მოგვწერეთ ან მიმართეთ უახლოეს ფილიალს