• მთავარი
 • სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა

სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა

მცირედი უზუსტობაც კი მიმდინარე ცვლილებების რეგისტრაციაზე უარის მიზეზი შეიძლება გახდეს. მოგიწევთ პროცესის თავიდან დაწყება. დაკარგულ დროსა და სახელმწიფო ბაჟის დასაფარად გადახდილ ფულს კი არავინ დაგიბრუნებთ.

ჩვენ შევქმნით თქვენთვის ახალ დოკუმენტებს!

13 წელზე მეტია კომპანია FCHAIN ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში თქვენი ბიზნესისთვის კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას გთავაზობთ. იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ბიზნეს-ქონსალთინგის სფეროში სერთიფიცირებული სპეციალისტების დახმარებით, საკმარისია შეავსოთ სპეციალური ელექტრონული ფორმა საიტზე Financial Chain Corporation ან დაუკავშირდეთ სპეციალისტებს ტელეფონზე. თქვენი საწამოს პირველადი მონაცემების საფუძველზე FCHAIN-ის პროფესიონალი იურისტები დოკუმენტების სრულ პაკეტს მოგიმზადებენ და შემდგომი მოქმედების დეტალური ინსტრუქციით თქვენ გადმოგცემენ.

არც თუ ისე იშვიათად, საწარმოსა თუ ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში, კომპანიის არსებულ საწესდებო დოკუმენტებში ჩნდება გარკვეული ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა. მსგავსი ცვლილებების შეტანა სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული:

 • გენერალური დირექტორის შეცვლა;
 • იურიდიული მისამართისა ან საწარმოს ადგილმდებაროების შეცვლა, რომელიც შეიძლება რეგიონალურ დონეზეც კი შეიცვალოს;
 • ცვლილება დამფუძნებელთა შემადგენლობაში;
 • საწესდებო კაპიტალის შემცირება ან გაზრდა.

მსგავსი სახის ცვლილებები აუცილებელ სახელმწიფო რეგისტრაციას ექვემდებარება. ამისთვის საჭიროა გულდასმით მომზადდეს აუცილებელი დოკუმენტაცია.

რატომ FCHAIN – ის ლიდერია იურიდიული აუთსორსინგის სფეროში?

დღეს ბიზნესის სამყაროში კონკურენტულ ბრძოლაში გამარჯვებისა და გადარჩენისთვის აუცილებელია მთელი ძალისხმევა და დრო ძირითადი მიმართულების განვითარებაზე მიმართოთ. თუმცა ბიზნესის დოკუმენტური წარმოების გაცნობის შემდეგ უმრავლესობა საწარმოების განვითარების შემდგომი პერსპექტივა პრაქტიკულად შეუძლებლად ისახება. მუშაობის პროცესში ჩნდება ბევრი საკითხი, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება ფირმისა თუ ორგანიზაციის საქმიანობას, თუმცა მათი გადაწყვეტა დაკავშირებულია შემოსავლისა და ხარჯების წარმატებულ მართვასთან, ზოგჯერ კი უბრალოდ აუცილებელია. ამ საკითხებს განეკუთვნება:

 • იურიდიული პირის რეგისტრაცია და ლიკვიდაცია ან ინდ.მეწარმის გაფორმება;
 • ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ლიცენზიებისა და ნებართვის მიღება;
 • სასამართლოში ინტერესთა დაცვა;
 • საბუღალტრო აღრიცხვიანობის წარმოება.

ყველა მიმდინარე საკითხის რეალიზების საუკეთესო საშუალება თბილისში მდებარე ჩვენი ფილიალისთვის მიმართვა იქნება. თანამშრომელთა დიდი გუნდი იურიდიული აუთსორსინგის სრულმაშტაბიან მომსახურებას თბილისსა და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც კი გთავაზობთ. მსოფლიო დონის კლიენტებთან მუშაობამ, რომლებიც გვანდობენ არა მხოლოდ საკუთარ ბიზნესს, არამედ რეპუტაციასაც, საშუალება მისცა FCHAIN-ს განვითარდეს და თავის სექტორში წამყვანი კომპანია გახდეს. ქონსალთინგ მომსახურების სფეროში ჩვენი დიდი გამოცდილება და საქმისადმი ერთგული დამოკიდებულება, არის FCHAIN უპირატესობა კონკურენტებთან. ჩვენი კომპანიის იურისტები, ადვოკატები, ბუღალტერები და ანალიტიკოსები სასამართლო და საგადასახადო პრაქტიკაში გამოცდილების ყოველდღიური დაგროვებით გამუდმებით იმაღლებენ კვალიფიკაციას.

კომპანია FCHAIN-ის იურიდიული მხარდაჭერით მრავალი უცხოური საწარმო სარგებლობს. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ბიზნესის წარმოებაში კომპლექსური მომსახურება და დახმარება შემოგთავაზოთ:

 • ბიზნესის საბუღალტრო მომსახურება;
 • ფირმების რეგისტრაცია და ლიკვიდაცია მინიმალურ ვადებში;
 • ინტერესთა წარდგენა საარბიტრაჟო სასამართლოში;
 • ჩვენი დახმარებით მიიღებთ ნებისმიერი სახის ლიცენზიას;
 • ჩვენ დავეხმარებით თქვენს ფირმას გაიაროს სერთიფიცირება საერთაშორისო სტანდარტებით.

ენდეთ პროფესიონალებს, რადგან თქვენი საწარმოს წარმატება FCHAIN-ის საბოლოო მიზანია! ჩვენ გაგიწევთ ევროპული ხარისხის იურიდიულ და საბუღალტრო მომსახურებას თქვენთვის მისაღები ფორმით.

კონსულტაცია

მოგვწერეთ ან მიმართეთ უახლოეს ფილიალს