• მთავარი
  • აუთსორსინგი და აუთსტაფინგი საქართველოში

აუთსორსინგი და აუთსტაფინგი საქართველოში

ურთიერთობები, რომლებიც პრაქტიკულად არ რეგულირდება კანონმდებლობით, მაგრამ ამასთან არის ლეგალური და ეფექტური, წარმატებით გამოიყენება მართვის მრავალი სუბიექტების მიერ. თბილისში პერსონალის აუთსორსინგი და აუთსტაფინგი – გავრცელებული მოვლენაა, რადგან აძლევს ხარჯების ოპტიმიზაციის და აღრიცხვის წარმოების საშუალებას.

თუმცა, პერსონალის აუთსორსინგი და აუთსტაფინგი იქნება ეფექტური მხოლოდ მუდმივი იურიდიული მომსახურების  თანხლებით, რომელსაც ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს. მაღალკვალიფიციური იურისტი-პრაქტიკოსები – ეს დამოუკიდებელი აუთსორსია, რომელიც საშუალებას მისცემს კომპანიების მესაკუთრეებს უარი თქვან საწარმოს არაპროფილური ფუნქციების შესრულებაზე, რაც ამავე დროს აუცილებელია საწარმოს ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. თქვენ შეგიძლიათ ყურადღება მიაქციოთ ძირითად ბიზნეს ამოცანებს, ჩვენ კი უზრუნველვყობთ მათ განხორციელებას! ინდივიდუალური მიდგომა, კლიენტის ინტერესების გათვალისწინება და ასეთი მომსახურებისათვის მოქნილი საფასო პოლიტიკა- ეს არის უდაო უპირატესობა, რაც ჩვენს კომპანიას გააჩნია.

რატომ უნდა ენდოთ FChain-ს?

  • აუთსორსინგისა და აუთსტაფინგის რეჟიმში ჩვენ უკვე 13 წელზე მეტია ვმუშაობთ და ზუსტად ვიცით, როგორ გავუკეთოთ ორგანიზება კლიენტის ამოცანების შესრულებას.
  • ჩვენ შეგიმსუბუქებთ ბიზნეს-პროცესების წარმოების პროცესს და ავაჩქარებთ თქვენი კომპანიის პოტენციალის ზრდას.
  • განსხვავებული ტიპის კომპანიებთან მუშაობისას ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა ნიუანსს და ვიცავთ კლიენტის საწარმოს შიდა წესრიგს.
  • ჩვენ გარანტიას ვიძლევით დამკვეთის მონაცემების კონფიდენციალურობასა და კომერციული ინფორმაციის დაცულობაზე.
  • ჩვენ კლიენტს სერვისების მოქნილ სისტემას ვთავაზობთ, რომლის მართვაც მას დამოუკიდებლად შეეძლება.
  • ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებლივ სფეროში ვმოქმედებთ და ვალდებულებებს კონტრაქტის თანახმად ვასრულებთ.
  • დასახული ამოცანების შესასრულებლად ჩვენ ვფლობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და კვალიფიციურ ექსპერტებს პროექტების შემუშავება-დანერგვის გამოცდილებით.

აბსოლუტური კონფიდენციალობა, კლიენტის ნებისმიერი სურვილისადმი სწრაფი რეაგირება, ჩვენი თანამშრომლების ინფორმირებულობისა და პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხი, მესაკუთრის ინტერესების გათვალისწინება, მომსახურების ხარისხი, ინდივიდუალური მიდგომა და მომსახურების დაბალი ტარიფები. ჩვენს კომპანიასთან თანამშრომლობა წარმოადგენს უდავო პლუსს თქვენი ბიზნესისათვის. დარეკეთ კონსულტაციისთვის საიტზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე და თქვენ ამაში დარწმუნდებით!

კონსულტაცია

მოგვწერეთ ან მიმართეთ უახლოეს ფილიალს