• მთავარი
  • ხელფასის გაანგარიშება საქართველოში

ხელფასის გაანგარიშება საქართველოში

პერსონალთან რეგულარული ანგარიშსწორების ადმინისტრირება ნებისმიერი ბიზნესის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, რადგან სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებისთვის თანამშრომლებს სჭირდებათ მოტივაცია, ხოლო ხელფასის მიღება  საუკეთესო სტიმულია.

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები გაწევენ დახმარებას სახელფასო ფონდის გამოანგარიშებაში კომპანიებისთვის ნებისმიერი რაოდენობის თანამშრომლით. თქვენს კომპანიაში დანერგილ ნებისმიერი სახის დარიცხვებს, გამოქვითვებს, წახალისებებს, ჩვენ გამოვთვლით ოპერატიულად, გამჭვირვალედ და სრული სიზუსტით. ჩვენს კომპანიასთან ხელსაყრელი პირობებით თანამშრომლობა დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ჯარიმები და პასუხისმგებლობა, რომლებიც გათვალისწინებულია საწარმოთა მფლობელებისთვის, რომლებიც დამახინჯებულ ანგარიშებს წარუდგენენ შესაბამის ორგანოებს არასწორად გამოანგარიშებული გადასახადებისა და  შრომის ანაზღაურების ფონდის ანარიცხების გამო. მაგრამ, ამასთანავე, გამოთვლების სირთულე არ იწვევს ჩვენი კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულების ზრდას. ჩვენი მომსახურების ძირითად კომპლექტში ყოველთვის შედის მომსახურება, რომელიც სჭირდება თქვენს კომპანიას  სამუშაოს წარმატებით მართვისათვის.

ხელფასის გაანგარიშების მომსახურება

ხელფასის გაანგარიშება, მოსაკრებლებისა და გადასახადების გაანგარიშების მომსახურება, ანგარიშების ფორმირება და ჩაბარება – ეს არის პერსონალის ეფექტური მართვის სისტემის ნაწილი, რომლის წარმართვასაც ჩვენი სპეციალისტები საკუთარ თავზე იღებენ, რითიც მფლობელისთვის გამოათავისუფლებენ ბიზნეს გარემოში ძვირფას დროს. ხელფასის გაანგარიშების აუთსორსინგული სისტემა – არის შესანიშნავი კომპლექსური გადაწყვეტილება, რომელიც საკადრო ადმინისტრირების პროექტებთან კომპლექსში უზრუნველყოფს მაღალ შედეგებს. მიანდეთ ხელფასის გაანგარიშება ჩვენი კომპანიის პროფესიონალებს, დაგვიკავშირდით საიტზე მითითებულ კონტაქტებით, და შეგიძლიათ ეჭვი არ შეიტანოთ თქვენი ბიზნესის ეფექტურობის გაზრდაში. აუთსორსინგის მომსახურების ფართო სპექტრი მისაღები ფასებით, რომლებიც განისაზღვრება ინდივიდუალური წესით, საშუალებას მოგცემთ არა მხოლოდ კომპანიის თანამშრომელთა ხელფასების გაანგარიშების გამართვა, არამედ, ზოგადად მენეჯმენტი გააუმჯობესოთ. უამრავი ჩვენი კლიენტი უკვე თანამშრომლობს ჩვენთან, იმიტომ, რომ ის ნამდვილად მომგებიანია და ჩვენი მომსახურების მთელი კომპლექსი წარმატებით მუშაობს!

მაღალი პროფესიონალიზმი, ჩვენი კლიენტის ნებისმიერი სურვილისადმი ოპერატიული რეაგირება, მისი ინტერესების მკაცრი დაცვა, ფასების მოქნილი პოლიტიკა და მუშაობის აბსოლუტური გამჭვირვალობა – არის ის, რასაც ჩვენი სპეციალისტები შემოგთავაზებენ ახლავე, თუ მზად ხართ ნაყოფიერი და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის დასაწყებად.

უბრალოდ დაგვიკავშირდით და ჩვენ დაგეხმარებით აირჩიოთ ის, რაც კონკრეტულად თქვენს კომპანიას სჭირდება. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ვარიანტებიდან რომელიც არ უნდა აირჩიოთ, FChain –არის თქვენი ბიზნესის ეფექტურობის გაზრდის საიმედო პატრნიორი.

კონსულტაცია

მოგვწერეთ ან მიმართეთ უახლოეს ფილიალს